Algemene voorwaarden en privacy statement gametowinprizes.com

Het is onze bedoeling om PlayStation gamers nog blijer te maken met het halen van trofeeen op het Sony entertainment netwerk. Trofeeen halen in een game is al leuk, maar met Gametowinprizes maak je ook nog eens kans om een prijs te winnen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van gametowinprizes.com en de producten, functies, apps, services, technologieën en software die we aanbieden, tenzij we uitdrukkelijk aangeven dat er afzonderlijke voorwaarden in plaats van deze voorwaarden van toepassing zijn.

Onze service

 1. Gametowinprizes.com is een website en wordt op eigen initiatief door PlatStation fans ontwikkeld
 2. Op gametowinprizes.com wordt software als een service aangeboden, als extensie op het Sony PlayStation gaming platform en PSN netwerk. Met door Sony publiek ontsloten informatie over trofeeen en voortgang van een Sony profiel organiseert gametowinprizes acties waarmee door spelers prijzen gewonnen kunnen worden.
 3. De prijzen worden gesponsord en beschikbaar gesteld aan de spelers door organisaties of PSN leden ter promotie van hun kanalen, producten of diensten.

Over de prijzen

 1. Een gebruiker kan na inschrijving zijn PSN ID invullen bij een van de acties op gametowinprizes. Dan wordt er meegespeeld om doelen te behalen. Het behalen van de doelen om kans te maken op prijzen, bestaat uit het behalen van een (specifiek) (aantal) trofeeën, delen van screenshots en andere soorten acties die een inspanning vragen van de speler op het platform van Sony.
 2. Na afloop van de speelperiode van een prijs, wordt automatisch een winnaar voor de prijs gekozen en bekend gemaakt op de website. Winnaars van acties ontvangen een e-mail op het geregistreerde e-mailadres, zodat een gewonnen prijs geclaimd kan worden.
 3. Op gametowinprizes.com worden sponsors en partners gepromoot met behulp van affiliate links die jou kunnen doorsturen naar externe webshops. Als je iets koopt via deze links, helpen jullie gametowinprizes.com te sponsoren in de vorm van een kleine commisie die ik ontvang zodra je iets aanschaft in de aangesloten webshops. Hiermee help je gametowinprizes.com aan een nuttige bijdrage om te voorzien in de kosten van hosting, promotie en de mogelijkheid om te groeien.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en worden verstuurd via e-mail of door een pakketdienst naar het opgegeven adres binnen Nederland/België, welke bij het claimen van de prijs kan worden opgegeven en/of wordt afgehandeld door de sponsor die de prijs heeft aangeboden.
 5. Indien binnen 2 maanden na bekendmaking van de winnaar de prijs niet is geclaimd, vervallen alle rechten om de prijs te claimen en kan de prijs opnieuw aangeboden worden in een nieuwe actie.

Privacy statement

 1. Wij respecteren jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij leggen geen persoonlijke informatie vast op deze website waarmee jij als persoon of jouw verblijfsplaats achterhaald kunnen worden.
 2. Om mee te kunnen spelen op gametowinprizes moet een gebruiker zichzelf inschrijven en hierbij verwerken wij wat gegevens om o.a. te kunnen controleren hoe ver je gevorderd bent om kans te maken op een prijs.
 3. Iedereen met een Sony entertainment netwerk profiel (PSN ID) en geldig e-mail adres kan zichzelf gratis inschrijven op de website (momenteel exclusief voor Nederlandse en Belgische PSN leden). Om mee te kunnen spelen hebben wij ook wat aanvullende gegevens van jou nodig, allemaal gegevens die niet terug te herleiden zijn naar een natuurlijke persoon.
 4. De volgende gegevens zijn nodig om mee te kunnen spelen op Gametowinprizes:

  • PSN ID
   Dit is jouw unieke en publieke op het Sony Computer Entertainment Netwerk. Jouw spelersnaam op je PlayStation is altijd publiek voor iedereen inzichtelijk. Als je een spel speelt, of om met elkaar te kunnen verbinden.

   Via jouw PSN ID kunnen wij ALLE gegevens die jij bij Sony op PUBLIEK toegankelijk hebt gezet opvragen, je bepaalt zelf welke gegevens wij kunnen raadplegen, deze privacyinstellingen kun je zelf doen op je PlayStation bij je PSN account instellingen.

   Voor gametowinprizes is het belangrijk dat we jouw behaalde trofeeen kunnen zien, het is dus belangrijk dat je jouw behaalde trofeeen publiek toegankelijk maakt. Wij bepalen periodiek hoeveel trofeeen je hebt gehaald en voor welke games zodat we jouw voortgang kunnen meten bij de prijzen. Als je mee wilt spelen moet je naast jouw PSN ID dus ook jouw trofeeen publiek inzichtelijk maken.

  • E-mail adres
   Via het opgegeven e-mail adres valideren wij of het opgegeven PSN ID wel van jou is en het opgegeven e-mail adres wordt ook gebruikt om met jou te kunnen communiceren mocht je een prijs gewonnen hebben. Ook kunnen wij jou via e-mail op de hoogte brengen van nieuwe prijzen, winnaars en andere correspondentie tussen gametowinprizes, sponsors en gebruikers.

  • Geboortedatum
   Omdat er ook prijzen aangeboden kunnen worden die alleen voor een bepaalde leeftijdsgroep gelden wordt jouw geboortedatum gevraagd. Ook wordt jouw geboortedatum gebruikt om statistieken te kunnen maken op de website en kan voor onze sponsors interessant zijn ivm prijs aanbiedingen.

  • Provincie
   Dit gegeven wordt gebruikt om statistieken te kunnen maken op de website en kan voor onze sponsors interessant zijn ivm prijs aanbiedingen en winkel locatie.

  • Geslacht
   Dit gegeven wordt gebruikt om statistieken te kunnen maken op de website, de meeste gamers zijn toch man 😉

 5. Het PSN ID wordt gevalideerd door een code te plaatsen op het Sony PlayStation systeem welke via een link in de e-mail bevestigd moet worden, zodat wij zeker weten dat de prijs terecht komt bij de rechtmatige eigenaar van het PSN ID.
 6. Het is niet toegestaan om met meerdere e-mailadressen, meerdere accounts te registreren voor dezelfde gebruiker.
 7. De gebruiker kan na inschrijving een periodieke e-mail ontvangen van gametowinprizes.com of van geselecteerde sponsors waarvoor de gebruiker heeft meegespeeld. Bij de ontvangen nieuwsbrief heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich hier voor af te melden.
 8. Alleen van prijswinnaars is een adres bekend en deze wordt via e-mail gecommuniceerd, zodat een prijs opgestuurd kan worden met een geselecteerde pakketdienst. Gegevens die over jou worden nooit met derden gedeeld zonder jouw nadrukkelijke toestemming.
 9. Indien een gebruiker niet langer wenst mee te spelen op de website kan hij hiervoor via e-mail een verzoek indienen voor verwijdering waarna wij de gebruiker direct en zonder opgave van reden geheel van de website zullen verwijderen.
 10. Alle foto’s van winnaars zijn door winnaars zelf ingestuurd, een winnaar kan er ook voor kiezen om zonder foto zijn prijs in ontvangst te nemen.

Cookies

 1. Voor elke bezoeker van de website wordt een sessie cookie geschreven. Gametowinprizes maakt alleen gebruik van een functionele sessie cookie om een bezoeker uniek te kunnen identificeren. Wanneer de client gegevens stuurt naar de server wordt deze cookie gebruikt om het verkeer te valideren op geldigheid.
 2. Verder wordt er een cookie door Google geschreven voor het font (PT Sans) en gebruikte API voor het maken van tijdlijn diagram, deze cookies zullen binnenkort verdwijnen.
 3. Er worden geen gebruikersgegevens bijgehouden, de functionele cookie is anoniem en IP adres wordt ook niet vastgelegd. Er wordt op geen enkele wijze gebruiksgegevens of informatie vastgelegd of gedeeld bij of tussen gametowinprizes en andere websites.
 4. De website functioneert ook zonder cookies, echter zal dan e.e.a. misschien vervelend werken omdat aanvragen dubbel gedaan moeten worden en jouw status elke keer gereset wordt. Deze website bevat alleen functionele Cookies welke geblokkeerd kunnen worden vanuit de browser.

Bevoegdheden gametowinprizes

 1. Gametowinprizes.com is te allen tijde bevoegd inhoud, prijzen en andere onderdelen van de website te blokkeren of verwijderen zonder nadere aankondiging.
 2. Gametowinprizes.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen gebruikers op enig moment toegang tot het account op gametowinprizes te weigeren. gametowinprizes.com is gerechtigd tot weigering wanneer een gebruiker één van de algemene voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden bij het inschrijven.
 3. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is gametowinprizes.com zonder nadere aankondiging gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk uit te schakelen en offline te halen.

Overige rechten en statements

 1. Alle rechten en gebruikte merknamen van titels, inhoud, trademarks, publisher namen en afbeeldingen op deze website behoren toe aan de respectievelijke eigenaar van de desbetreffende inhoud.
 2. Gametowinprizes.com is onafhankelijk en is op geen enkele wijze aangesloten bij of gerelateerd aan Sony. Voor PSN account validatie en trophy synchronisatie gebruiken wij zelf geschreven en onderhouden code welke gebruik maakt van publiek toegankelijke informatie aangeboden door Sony, iedereen kan de informatie opvragen die wij oprvragen voor een opgegeven PSN ID
 3. De video achtergrond van het XMB welke kan worden weergegeven (browser/resource afhankelijk), is een voor web geoptimaliseerde video afkomstig van http://rocketcheetah.com/, thanks!
 4. Gametowinprizes.com, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de software van gametowinprizes.com of de aan gametowinprizes.com onderliggende systemen.
 5. Op de software van gametowinprizes.com is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent de software op gametowinprizes.com, zullen worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland.
 6. Wanneer een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van gametowinprizes.com weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.
 7. Gametowinprizes.com behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Ten slotte kunnen alle vragen, klachten en opmerkingen worden gemeld via onze contact pagina
Laatst bijgewerkt op 7 Mei 2018